Föbifart Stockholm

Beställare

Trafikverket
www.trafikverket.se

Medarbetare i projektet

Förbifart Stockholm är en ny nord- sydlig förbindelse under Mälaren.

Förbifart Stockholm är en ny nord- sydlig förbindelse under Mälaren.

E4 Förbifart Stockholm binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och innerstaden och minskar sårbarheten i Stockholms trafiksystem. Förbifarten går från Vårby backe i söder till Häggvik i norr med sex stycken nya trafikplatser i ytläge.

Förbifart Stockholm

 • Bidrar till regionens utveckling

 • Ger en enklare vardag

 • Knyter ihop norr och söder under Mälaren

 • Minskar känsligheten för störningar i Stockholms trafiksystem

 • Skapar nya möjligheter att resa kollektivt

 • Längd: drygt 21 km

 • Tunnel: drygt 18 km

 • Antal körfält: tre i vardera riktning

 • Trafikplatser: 6 st

 • Trafik 2035: 140 000 fordon/dygn

 • Restid: ca 15 min

 • Byggtid: ca 10 år

 • Kostnad: 34 miljarder (2018 års prisnivå)

Bro & Betong Projektledning AB ansvarar för byggledningen av betongarbeten på delprojekten FSE 105, FSE 101 och FSE 215 i söder samt FSE 403 och FSE 410 i norr.

Bro & Betongs medverkan i projektet inleddes i augusti 2016 med Trafikverket som beställare för entreprenad “FSE 105 Betongtunnel Kungens kurva”, där Skanska som entreprenör bygger en ny trafikplats med tillhörande ramper, tråg och tunnel för E4 samt broar för E20. Övriga byggnadsverk är avsättningsmagasin under jord, frånluftsstation och stödmurar. Arbetsområdet är ca 1,5 km långt.

I delprojekt FSE 101 Vägar och broar Vårby backe, kommer befintlig motorväg byggas om och breddas, en ny trafikplats ska ersätta dagens befintliga bro i Trafikplats Lindvreten. En ny GC bro kommer också att  utföras. Arbetsområdet är ca 1,6 km långt.

I delprojekt FSE 215 Betongtunnlar Skärholmen, ska befintlig motorväg breddas med på- och avfarter, nybyggnation ska ske av betongtunnlar och betongtråg samt frånluftstation. Arbetsområdet är ca 2km långt.

Fler av våra

Projekt