Lilla Lidingöbron

Beställare

Lidingö stad
www.lidingo.se

Medarbetare i projektet

Ny Gång- och cykelbro till Lidingö.

Bro och Betong har uppdraget som kvalitetsledare åt Lidingöstad som har beställt projektering och byggandet av en ny betongbro, kallad Lilla Lidingöbron för GC- och spårtrafik samt utrivning av den Gamla Lidingöbron. Samtliga mellanstöd på den nya bron har förhöjd grundläggning på spetsburna stålrörspålar. Brons överbyggnad är utformad som en spännarmerad parabelvotad lådbalk i tolv spann. I nio spann utgörs överbyggnadens tvärsnitt av ett gemensamt betonglådetvärsnitt, i de sista tre spannen mot Lidingö delas brons två tvärsnitt så att en balkbrohalva fortsätter rakt fram mot Lidingö för GC-bron. Den andra halvan av tvärsnittet svänger av mot söder för spårvägsbron.

Fler av våra

Projekt