Medarbetare

Vi som

jobbar

här

Våra medarbetare arbetar i allt från utredningsskeden till överlämnandeskeden och vi jobbar aktivt med ständiga förbättringar och följer ISO-kraven för kvalitets- och miljöstyrning.

Pernilla Strand

Ekonomi & administration

Ekonomi

Magnus Tengblad

VD, Projekt & Byggledare

VD

Pär-Henrik Willenfeldt

Projekt & Byggledare

Ingenjör

Thomas Karström

Projekt & Byggledare

Ingenjör

Pär Rehn

Projekt & Byggledare

Ingenjör

Maria Syvänen

Projekt & Byggledare

Ingenjör

Johan Persson

Projekt & Byggledare

Ingenjör

Lars Bäckström

Projekt & Byggledare

Ingenjör

Jonas Enmark

Projekt & Byggledare

Ingenjör

Mats Johansson

Projekt & Byggledare

Ingenjör

Lars-Åke Ledung

Projekt & Byggledare

Ingenjör

Kjell Lindersson

Projekt & Byggledare, Besiktningsman

Ingenjör

Christian Ohm

Projekt & Byggledare

Ingenjör

Thomas Overödder

Projekt & Byggledare

Ingenjör

Andreas Löfdahl

Projekt & Byggledare

Ingenjör

Göran Asperman

Projekt & Byggledare

Ingenjör

Ulf Pettersson

Projekt & Byggledare

Ingenjör

Jonathan Pisoni

Projekt & Byggledare

Ingenjör

Patric Hagman

Projekt & Byggledare

Ingenjör

Peter Sundström

Projekt & Byggledare

Ingenjör

Henrik Rydholm

Projekt & Byggledare

Ingenjör

Hans Bergvall

Projekt & Byggledare, Besiktningsman

Civilingenjör

Matias Machakaire

Projekt & Byggledare

Ingenjör

Magnus Baer

Projekt & Byggledare

Ingenjör

Martin Olsson

Byggledare

Ingenjör

Anders Liberg

Projekt & Byggledare

Ingenjör

Christer Lagerqvist

Projekt & Byggledare

Leia Yildiz

Projekt & Byggledare

Ingenjör

Carl Waldebrant

Projekt & Byggledare

Ingenjör

Peter Hofmeijer

Projekt & Byggledare, Besiktningsman

Ingenjör

Christer Åstrand

Projekt & Byggledare El

Ingenjör

Benny Berndts

Projekt & Byggledare

Ingenjör

Petri Lindstedt

Projekt & Byggledare

Ingenjör

Mats Ahlgren

Projekt & Byggledare

Ingenjör

Anders Strokirk

Projekt & Byggledare

Ingenjör

Lennart Bergendahl

Projekt- & projekteringsledare

Civilingenjör

Lars Lindholm

Projekt & Byggledare

Civilingenjör

Sven Lundhäll

Projekt- & projekteringsledare

Civilingenjör