Anders Liberg
Ingenjör

Anders Liberg har lång erfarenhet som entreprenör, projektör och byggledare inom mark och anläggningsentreprenader samt restaurering av äldre bebyggelse, den gemensamma nämnaren är natursten.

Anders anlitas regelbundet av olika arkitektkontor för konsultation och utbildning inom ämnena markbeläggning, murar, trappor samt avancerade restaureringsprojekt.

Anders har varit med och tagit fram Stenhandboken och varit involverad i stenindustriförbundets tekniska nämnd som är remissinstans bl.a. för AMA-frågor.

Anders har sedan 2018 varit byggledare för SN93 (Lokattens trappor) en komplicerad och teknisk utmanande entreprenad med byte av övergångskonstruktioner i gatumiljö intill en blåklassad byggnad som genomgått en genomgripande restaurering.

Särskilda behörigheter:

  • Betong klass I

  • UV-Gjutning

  • Betongreparationer

  • TR-Stål K

  • KA enligt PBL behörighet K

Vill du jobba med oss?

Utvecklas med oss i ett spännande yrke