Göran Backman
Ingenjör

Göran är projekteringsledare och arbetar för närvarande för Exploateringskontoret i projekt Hagastaden. Innan nuvarande projekt arbetade Göran som projekteringsledare för Stockholms hamnar med utbyggnad av Kapellskärs hamn. Göran har även lång erfarenhet som Projekt/ Entreprenadingenjör med uppgifter som inköp, tid- och ekonomiuppföljning samt kvalitet, miljö och arbetsmiljöfrågor.

Projekt i urval som Projektingenjör: Citybanan, renoveringen av Norrbro och Strömkajen.

Särskilda behörigheter:

  • Betong klass I

  • UV-Gjutning

  • Betongreparationer

  • TR-Stål K

  • KA enligt PBL behörighet K

Vill du jobba med oss?

Utvecklas med oss i ett spännande yrke