Johan Persson
Ingenjör

Johan har 36 år i branschen varav 25 år som entreprenör och senare tiden som projekt- och byggledare.

Johan har särskild kompetens inom tunga betongkonstruktioner bro och kaj, men har även god kompetens inom grundläggning, markarbeten och bergtunnlar.
Johan arbetar även med projekteringsledning och konstbyggnadsbesiktning.

För närvarande har Johan uppdrag som samordnande byggledare för FUT Sockenplan etapp 1 där det utförs spont, jord-berginjektering, ovanjordssprängning, bergtunnel och betongtunnel.

Särskilda behörigheter:

  • Betong klass I

Vill du jobba med oss?

Utvecklas med oss i ett spännande yrke