Kjell Lindersson
Ingenjör SBR, Av RISE certifierad entrprenadbesiktningsman
Byggledare med kunnande inom kaj- och brobyggnad och underhåll av betonganläggningar. Kjell har även stort kunnande och lång erfarenhet av grundläggningsarbeten, pålning och spontning, i stads- och hamnmiljö. För närvarande arbetar Kjell som byggledare för betongarbeten åt Trafikverket projekt Citybanan, delprojekt Söder.

Särskilda behörigheter:

  • Betong klass I
  • UV-Gjutning
  • Betongreparationer
  • KA enligt PBL behörighet K
  • Certifierad besiktningsman

Vill du jobba med oss?

Utvecklas med oss i ett spännande yrke