Lars-Åke Ledung
Ingenjör

Lars-Åke är byggledare inom stora som små infrastrukturprojekt, med erfarenhet från betongarbeten, broreparationer, undervattensarbeten, mark, väg och järnvägsarbeten. Lars-Åke har även stor erfarenhet som mätingenjör i projekt som Grödingebanan, Svealandsbanan, Hallsberg-Mjälby och Ostkustbanan

Lars-Åke har tidigare bland annat arbetat som byggledare betong på nya Årstabron åt Banverket, järnvägsbro över åkers kanal åt SL, kajbyggnation i Nynäshamn åt Stockholms hamn, broreparationer åt Stockholms stad och söderströmstunneln i Projekt Citybanan åt Trafikverket.

För närvarande är Lars-Åke byggledare för Projekt Mälarbanan där jobbet innefattat två lanserade järnvägsbroar över Tomteboda bangård, två pendeltågsstationer och planeringen för Veddestabron och Norra Entrén.

Särskilda behörigheter:

  • Betong klass I

  • UV-Gjutning

  • Betongreparationer

  • TR-Stål K

  • KA enligt PBL behörighet K

Vill du jobba med oss?

Utvecklas med oss i ett spännande yrke