Lars Lindholm
Civilingenjör
Lars Lindholm är projektledare för stora infrateknikprojekt med svåra grundläggningar, stora betongkonstruktioner och svåra bergtunnelarbeten i innerstadsmiljö. Lars är för närvarande projektledare för en del av Citybanan i Stockholm ca 1,5 km berg- och betongtunnlar från Riddarholmen i norr till Stockholm södra i söder. Bedömd kostnad 3,3 miljarder och ca 7 års byggtid exkl. inredningar och installationer.

Särskilda behörigheter:

  • Betong klass I

  • UV-Gjutning

  • Betongreparationer

  • TR-Stål K

  • KA enligt PBL behörighet K

Vill du jobba med oss?

Utvecklas med oss i ett spännande yrke