Peter Hofmeijer
Ingenjör

Peter har över 40 års erfarenhet från byggbranschen och har mer än 20 år på entreprenadföretag och cirka 15 år som konsult, alltmer inriktad på besiktning.

Peter arbetar med entreprenad- och statusbesiktningar. Peter är ofta sammanhållande av besiktningsgrupper, men även biträdande besiktningsman för el- och teleinstallationer. Objekt är ofta ny- och ombyggnad hus.

Ett urval av pågående projekt: Solna simhall, bostadskvarter för HSB, banljus Arlanda, skolor och förskolor i Järfälla kommun, seniorbostäder till Backastad m.fl.

Peter gör även kalkyler av el- och teleinstallationer i olika skeden av projekterings- och byggprocessen.

Särskilda behörigheter:

  • Entreprenadbesiktningsman Certifierad av RISE

Vill du jobba med oss?

Utvecklas med oss i ett spännande yrke