Thomas Karström
Ingenjör

Thomas har 15- års erfarenhet från byggbranschen och har verkat både som entreprenör, projektör, teknikkonsult och som projekt-/ byggledare åt flera beställarorganisationer.

Som entreprenör har Thomas erfarenhet av mätning, plats/arbetsledning och projektadministration.

Som konsult har han arbetat som projekt- och byggledare, främst med infrastrukturprojekt innehållande kajer, gator, ledningar, broar, tunnlar, vägar och järnväg.

För närvarande arbetar Thomas som projekteringsledare för Exploateringskontoret i projekt Slakthustområdet/ Söderstaden.

Särskilda behörigheter:

  • Betong klass I

  • UV-Gjutning

  • Betongreparationer

  • TR-Stål K

  • KA enligt PBL behörighet K

Vill du jobba med oss?

Utvecklas med oss i ett spännande yrke