Thomas Overödder
Ingenjör
Thomas har mångårig erfarenhet som bygg- och projektledare med inriktning på betong- och kajarbeten samt grundläggningar. Thomas styrka ligger även på betong- och broreparationer samt vattenarbeten. Han tar även uppdrag som besiktningsman och projekteringsledare. Han har under de senaste åren arbetat med tätskärmar under Riksdagshuset åt Riksdagsförvaltningen och arbetar för närvarande med Slussenprojektet.

Särskilda behörigheter:

  • Betong klass I

  • UV-Gjutning

  • Betongreparationer

  • TR-Stål K

  • KA enligt PBL behörighet K

Vill du jobba med oss?

Utvecklas med oss i ett spännande yrke