Nya Slussen

Beställare

Stockholms stad,
www.stockholm.se

Medarbetare i projektet

Slussen är och kommer att fortsätta vara en viktig knutpunkt för trafikanter. Men nya Slussen byggs också för att göra platsen mer attraktiv att vistas på.

Stadsgårdsleden byggs över och ovanpå anläggs en ny park strax öster om Katarinahissen. Parken har utsikt över Saltsjön och Skeppsholmen och avslutas med terrasser ned mot Stadsgårdskajen. Bredvid parken uppförs nya kontorsbyggnader med bottenvåningar för t ex kaféer eller affärer. Slusstorget är framtida Slussens centrala plats vid själva slussningen. Låga gång- och cykelbroar ramar in två bassänger som bildar ett torg av vatten.

Södermalmstorg blir en plats för upplevelser och möten. De nya byggnaderna får fasader med stor transparens så att det blir en naturlig kontakt mellan inomhusmiljön och torget/stadspulsen utanför. De nya byggnaderna är tänkta för t ex restauranger eller kulturaktiviteter.

Ryssgården behåller till stor del sin nuvarande utformning, men sätts i ett nytt sammanhang då det blir början på ett stråk som sträcker sig via Katarinaparken ned mot vattnet. Viktiga utblickar bevaras.

Bro & Betong har uppdrag som samordnande byggledare delområde vatten, samordnande byggledare delområde land, byggledning för konstbyggnader, grundläggning och stål delområde vatten samt tekniskt stöd inom projektet. Uppdragen innefattar omfattande trafik- och ledningsomläggningar, sanerings och rivningsarbeten, grundläggning med spont, borrade rör- och stålkärnepålar, schakt, muddring, fyllning. Marina konstruktioner av betong som slusskanal, avbördningskanaler, brofundament och kajer. Stålkonstruktioner som huvudbron över Söderström, avbördnings- och slussluckor. Uppdragen innebär också delaktighet i projektering och upphandling samt upprättande av förfrågningsunderlag.

Fler av våra

Projekt