kvalificerade projekt- & byggledningstjänster

kvalificerade projekt- & bygglednings-tjänster

inom infrastruktur och stadsutveckling
Kvalitet

Vi jobbar aktivt med ständiga förbättringar och följer ISO-kraven för kvalitets- och miljöstyrning.

Erfarenhet

Bro & Betong Projektledning AB har gedigen branscherfarenhet.

Kompetens

Företaget bildades 1992 av personer med mångåriga anställningar hos ledande byggentreprenörer bakom sig.

Våra

tjänster

Vi erbjuder personal med kvalificerad kompetens och erfarenhet inom områdena produktion, produktionsledning, projektledning och byggledning.

Projektledning

Med den erfarenhet som projektledare besitter kan vi erbjuda projektledare för såväl det mindre projektet som stora infrastrukturprojektet.

Projekteringsledning

Våra projekteringsledare har i uppgift att tillse att erforderliga handlingar för projektets genomförande upprättas.

Byggledning

Vi erbjuder byggledare inom en mängd olika teknikområden, t.ex. betong nybyggnad och reparationer, stålbyggnad, mark, va, BEST och el.

Entreprenadbesiktning

Våra medarbetare har lång erfarenhet av att utföra entreprenadbesiktningar inom konstbyggnad, mark och VA.

Tillståndsbedömningar

Kostnadsuppskattningar

Entreprenadupphandlingar

Underhållsplanering

Tekniska utredningar

Hantering av tillståndsärenden

Förfrågningshandlingar

Kvalitetsuppföljning enligt PBL

Arbetsmiljösamordning

Byggplatsuppföljning arbetsmiljö

Våra

medarbetare

Våra medarbetare arbetar i allt från utredningsskeden till överlämnandeskeden och vi jobbar aktivt med ständiga förbättringar och följer ISO-kraven för kvalitets- och miljöstyrning.
Bro i betong i Stockholm

Om oss

Bro & Betong Projektledning AB är ett fristående konsultbolag som erbjuder kvalificerade projekt- och byggledningstjänster inom infrastruktur och stadsutveckling.
Företaget bildades 1992 av personer med mångåriga anställningar hos ledande byggentreprenörer bakom sig.

Ett urval av

våra projekt

Bro & Betong är verksamma inom de flesta infrastruktursprojekten i Stockholmsregionen. För närvarande är våra konsulter verksamma inom projekt Slussen, Hagastaden, Stockholm Norvik Hamn, Mälarbanan, Förbifart Stockholm med flera.

Vill du se fler av av de projekt vi jobbat med?

Vill du jobba med oss?

Utvecklas med oss i ett spännande yrke