Slakthusområdet

Beställare

Stockholms stad
www.stockholm.se

Medarbetare i projektet

Slakthusområdet ska utvecklas från ett industriområde till en urban stadsdel med fokus på mat, kultur och upplevelser.

Slakthusområdet ska utvecklas från ett industriområde till en urban stadsdel med fokus på mat, kultur och upplevelser. Stockholms stad planerar för tusentals nya bostäder och arbetsplatser i stadsdelen tillsammans med ett stort utbud av service, handel och tjänster. Slakthusområdets starka tradition av mat och gastronomi förvaltas bland annat genom att kulturhistoriskt värdefulla byggnader bevaras och utvecklas för nya ändamål samtidigt som den nya arkitekturen ska präglas av det befintliga områdets karaktär. Delar av industriverksamheten som finns i området i dag behöver flytta.

Med många nya bostäder och arbetsplatser blir det en blandad stadsmiljö där det kommer att bli attraktivt att gå, cykla och åka kollektivtrafik. Nya byggnader såsom bostäder och förskolor ska ha ett samtida arkitektoniskt uttryck i samklang med den arkitektur som redan finns i det hundraåriga industriområdet. Stockholms stad håller, tillsammans med samarbetspartners och intressenter, ihop utvecklingen om Slakthusområdet som en destination för mat, kultur och upplevelser för framtida boende, arbetande och besökare.

Fler av våra

Projekt