Stockholm Norvik Hamn

Beställare

Stockholms Hamnar
www.stockholmshamnar.se

Medarbetare i projektet

Stockholms Hamnar bygger nu Sveriges nya hamn för rullande gods och containrar på Norvikudden utanför Nynäshamn. Stockholm Norvik Hamn blir ett nytt logistiknav i den växande Stockholms- och Mälardalsregionen.

Vid Norvikudden finns ett naturligt djup och här byggs en hamn som är anpassad för att kunna ta emot de största fartygen som rör sig i Östersjön. I anslutning till hamnen byggs även en järnväg som ansluter till Nynäsbanan och NCC anlägger en logistik- och företagspark som ligger granne med hamnen.

Därför byggs hamnen

1. Stockholm växer Stockhom Norvik Hamn tryggar effektivt varuförsörjning till Mälardalsregionen som är en av Europas snabbast växande huvudstadsregioner. Med sådan tillväxt behövs långsiktiga satsningar på en väl fungerande infrastruktur och hamnen är en viktig del av den utvecklingen.

2. Fartygen blir större Volymerna på både containerfartyg och fartyg för rullande gods ökar. Rederierna bygger därför allt större fartyg, vilket är bra för både miljö och ekonomi. Stockholm Norvik Hamn möter de behov som moderna fartyg har när det gäller djup, kajlängd, terminalyta och en kort och enkel insegling från de stora farlederna.

3. En hållbar hamn Sjöfarten påverkar miljön mindre än andra transportslag. Den nya hamnen följer EU:s ambitioner att öka andelen sjötransporter sett till mängden transporterat gods. En ny och modern hamn, byggd med den allra senaste tekniken och med direkt anslutning till motorväg och järnvägsspår är en effektiv och hållbar transportlösning.

Bro & Betong Projektledning har flertalet konsulter engagerade i projektet och ansvarar för projekt- och byggledning inom flera delprojekt och teknikområden, bl.a. betong och grundläggning för kajkonstruktioner, BEST-arbeten för anslutning till järnvägsnätet, tunneldrivning, anslutningar till ny trafikplats väg 73, ro-ro ramper av stål.

Fler av våra

Projekt