Pär Rehn
Ingenjör
Pär är projekt- och byggledare med erfarenhet både som entreprenör och beställare. Pär har arbetat i olika roller i flera projekt inom områden med svåra geotekniska förutsättningar och i känslig trafikmiljö. Han har bred erfarenhet inom anläggningsarbeten från grundläggning, sponter, injektering till betongarbeten, ledningsomläggning och vägbyggnation .Arbetar idag åt Exploateringkontoret inom projektstyrningsorganisationen i projekt Slussen med framförallt tidplanering, samordning och styrning samt som biträdande projektledare för delområde Vatten och för entreprenad SN 71 Slussanläggning med kajer.

Särskilda behörigheter:

  • Betong klass I

  • UV-Gjutning

  • Betongreparationer

  • TR-Stål K

  • KA enligt PBL behörighet K

Vill du jobba med oss?

Utvecklas med oss i ett spännande yrke