Mälarbanan

Beställare

Trafikverket
www.trafikverket.se

Medarbetare i projektet

Trafikverket bygger ut järnvägen från två till fyra spår på en 20 km lång sträcka mellan Tomteboda och Kallhäll.

Trafikverket bygger ut järnvägen från två till fyra spår på en 20 km lång sträcka mellan Tomteboda och Kallhäll. Sträckan genom Sundbyberg läggs i tunnel under mark. Pendeltågen kommer att få egna spår i mitten, vilket innebär att fjärrtåg och andra tåg kan köra om på de yttre spåren. Det gör att fler tåg kan gå, att resenärerna får fler avgångar att välja på och att ankomsttiderna blir säkrare. 

I projektet ingår att bygga nya, ljusa och trygga pendeltågsstationer i Kallhäll, Barkarby, Sundbyberg och Huvudsta. Jakobsberg får en ny entré i södra änden och Barkarby får en ny entré i norra änden som ansluter till tunnelbanan. Två järnvägsbroar i Tomteboda och flera broar för bilar, gång och cykeltrafik samt en landskapsbro, har byggts.

Vad: Två spår blir fyra på sträckan Tomteboda till Kallhäll, totalt cirka 20 km.

Varför: Pendeltågen separeras från övrig tågtrafik. Det ger tätare turer, bättre punktlighet och kortare restid.

Tidplan: Vi började bygga ut Mälarbanan 2012 och planerar att tidigast 2021 påbörja den sista delsträckan genom Solna och Sundbyberg som beräknas att ta cirka 8 år att bygga.

Kostnad: ca 17 miljarder kronor.

Fler av våra

Projekt